דילוג לתוכן העיקרי

פירות שנתפזרו על רצפת החדר, האם אסור בשבת לאוספם משום מעמר?

האם ישנו גדר עימור גם בדברים שאינם גידולי קרקע וא"כ מה דין איסוף סוכריות המושלכות בבתי כנסת על חתנים?

היש הבדל בדין האיסוף של פירות שנתפזרו בחצר בשבת לבין דין איסוף פירות שנתפזרו בבית?

היש לעשות אבחנה בדין בין פירות שדרך לקבץ אותם ל דין הפירות שאין דרך לקבץ אותם יחד (שקדים וכד')?