דילוג לתוכן העיקרי

מצוות ביקור חולים וניחום אבלים, האם יוצאים י"ח באמצעות הטלפון?

מה טיבן של מצוות אלו ומה משקלן במצוות התורה "ואהבת לרעך כמוך"?

לאיזה מצווה זכות קדימה, לניחום אבלים או לביקור חולים ומהן הנימוקים לכך?

האם ניתן להשוות ניחום אבלים שקיים בגופו לאותה מצווה כאשר קוימה באמצעות הטלפון?