דילוג לתוכן העיקרי

ממתי נחשב יהודי בוגר לעיניינים הלכתיים שונים?

האם זה תלוי רק במבחן הגיל או שלהלכה נקבע עפ"י סימנים גופניים?
הישנו מצב שיהודי בן למעלה מ-20 שנה יחשב קטן ולא נוכל לצרפו למנין ולפעולות הלכתיות בתחומים שונים כולל אישות?
האם ניתן לסמוך על חזקת גדול כאשר אין לו סימנים דלמעלה למרות שלא נבדקו סימנים דלמטה?