שום קלוף שהונח במקרר כל הלילה, האם יש סכנה בשימוש בו?

הגמ' במסכת נידה לפי ר"ש מציינת רשימה של דברים מסוכנים משום רוח רעה, האם כך נפסק להלכה?

מה הסיבה שהרמב"ם פסק בהלכות רוצח שלא יניח מאכל גלוי מתחת למיטה, האם חשש לרוח רעה?

מדוע התעלם הירושלמי מסיכונים של רוח רעה אלא החשש הוא רק מפני בעלי חיים מזיקים?

תאריך: 
12/04/10 כ"ח ניסן התש"ע
x

Audio Playlist