כסף שנגנב מעמותה שגבתה אותו לצדקה, האם מנהלי העמותה חייבים לשלם מכיסם?

היש הבדל בדין אם אותו כסף נגבה לעניים באופן כללי או נגבה לעני מסויים?

באילו נסיבות יתחייב המנהל שפשע בשמירה למרות שהכסף נגבה דווקא לעני מסויים?

במקרה שהופקדו הכספים מחוץ לעמותה (בבנק וכד'), האם בנסיבות אלו ניתן יהיה לתבוע את הגורם שהפקידו אצלו?

תאריך: 
11/04/10 כ"ז ניסן התש"ע
x

Audio Playlist