דילוג לתוכן העיקרי

האם מטעמי צניעות אסור לאשה להגיש כוס תה למעבידה או לשמש כמלצרית לאורחים?

מהם גדרי הצניעות והאם נכללים בהם גם איסור שימוש באשה לכל מטרה שהיא?

היש הבדל בדין השימוש באשתו או בנשים אחרות והאם זה תלוי דווקא בנסיבות של יחוד?

כיצד, אם כן, בנסיבות של ימינו יש לנהל את סדרי המלצרות במסיבות משפחתיות באולמות השמחה?