דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבת לכבות אש באמצעות סגירת ברז הגז כאשר יש חשש לדליפת גז?

מהם גדרי איסור כיבוי בשבת מדאורייתא?
היש נסיבות שמותר לכתחילה לכבות בשבת והאם ניתן ללמוד משם ללהבות אש המוזנות ע"י גז?
האם יש לטרוח בנסיבות כאלו לחפש גוי ע"מ שיבוא ויכבה את האש?