דילוג לתוכן העיקרי

ראה את רבו תוך כדי נהיגה ברכב, האם חייב לעצור ולעמוד ע"מ לכבדו?

נאמר בברייתא: "אין מכבדין לא בדרכים ולא בגשרים..", מדוע לא הזכיר זאת הרמב"ם בפסקיו?

האם ישנה הגבלה לכיבודים דווקא בפתח הראוי למזוזה או מקום שאינו מכובד או במקום הסכנה?

כאשר עפ"י כללי התעבורה ישנה זכות קדימה לתלמיד על הרב, האם יכול התלמיד לוותר על זכותו לטובת רבו?