מצוות חינוך להנחת תפילין, האם חייבים להמתין עד שהבן יגיע לגיל המצוות?

היש דרישות מיוחדות שצריכות להתקיים לפני שיחול חיוב החינוך בהנחת תפילין לנער?

מה נשתנה דין קריאת ק"ש הפוטרת זמנית את חולי המעיים ומאידך כל בית ישראל מקפיד לחנך נערים רכים למצווה זו?

תאריך: 
17/08/10 ז' אלול התש"ע
x

Audio Playlist