באילו נסיבות ניתן להקל לאבל, שקם מאבלו, ברחיצה ובגילוח? האם יוה"כ מבטל גזירת 'שלושים' לאחר ר"ה שבטל גזירת 'שבעה'?

חל יוה"כ ביום שישי לאבלו מותר לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בלבד. האמנם? מה יעשה, אם כן, אבל שגופו מדיף ריח קשה של זיעה? מתי ירחץ האבל הקם מן 'השבעה' בערב יוה"כ אשר חייבים להלכה להוסיף בו מן החול על הקודש? האם רגל אחרי רגל מבטל גזרת 'שלושים', מה ההבדלים בין שיטת רבינו הרמב"ם לשיטת מרן השו"ע?

תאריך: 
17/09/10 ט' תשרי התשע"א
x

Audio Playlist