חל יום הכיפורים ביום השישי לאבלו, האם רשאי לטבול בערב יוה"כ?

מהי מעמדה של ההנהגה של טבילה בערב יום הכיפורים והאם יש לברך עליה?

למרות שיוה"כ מבטל גזירת שבעה כמו רגל הריהו אסור ברחיצה, כיצד ינהג האבל בקומו מאבלו?

הישנן הקלות בדיני האבל שיום הכיפורים חל ביום השביעי לאבלו?

תאריך: 
17/09/10 ט' תשרי התשע"א
x

Audio Playlist