דילוג לתוכן העיקרי

לווה שהפקיד סכום חובו לחש' הבנק של המלווה, מי מהם סופג ההפסד אם פקיד הבנק מעל ונסתלק עם הכסף?

כאשר פקיד הבנק אינו יהודי, האם יש דיני שליחות בגוי גם לדיני ממונות?
באילו נסיבות יהיה בעל החנות פטור מאחריות למוצר שמכר למרות ששלח אותו ביד בנו הקטן של השולח?
כאשר ללווה היתה אופציה להפקיד בחש' המלווה או להעביר אליו ישירות, מי מהם זכאי להנחה בעמלות הבנק שאליו הופקד סכום החוב?