למי שייכות מציאות השותפים- לקופת השותפות או לשותף המוצא?

באילו נסיבות ניתן לשייך את הבעלות על המציאה לשותף המוצא ובאילו נסיבות תתחלק הבעלות על המציאה בין השותפים?

תאריך: 
02/11/10 כ"ה חשון התשע"א
x

Audio Playlist