התענה תענית חלום בחנוכה, האם חייב בתענית נוספת לאחר חנוכה על שפגע בקדושת החנוכה?

כיצד יש להתייחס לחלומות ע"מ שלא להזדקק לכל התעניות המשונות שירגיעו את נפשו לאחר חלום רע?

האם ניתן לדמות דין זה למתענה תענית חלום בשבת החייב להתענות בחול משום שעבר על איסור הצום בשבת ולא קיים עונג שבת באכילה?

מדוע אין חייבים בחנוכה ובפורים לחזור ולומר "על הניסים" אם שכח לומר בברכת המזון?

תאריך: 
21/11/10 י"ד כסלו התשע"א
x

Audio Playlist