צום י' לטבת שחל בערב שבת, האם קורין בספר תורה "ויחל" גם בתפילת המנחה?

האם הקריאה בספר תורה ביום התענית מותנית בנוכחותם של מתענים בבית הכנסת?

תאריך: 
13/12/10 ו' טבת התשע"א
x

Audio Playlist