הרוצה להשאל על נדרו, האם יכול לפנות גם להדיוטות או רק לרב מומחה?

תאריך: 
10/01/11 ה' שבט התשע"א
x

Audio Playlist