נשבע שלא יעשן לעולם וניחם על שבועתו, האם מתירים לו השבועה בנסיבות אלו?

האם ניתן להתיר שבועה למרות חומרת השבועה בשם ה'?

נשבע שלא ישתתף בהימורים והתחרט ובקש שיתירו לו השבועה ע"מ שיחזור לסורו, האם יש מקום להתיר לו השבועה?

בנסיבות שנראה לחכם שאם לא יתיר לו אזי יחלל שבועתו ויבוא לידי איסור תורה, כיצד יפעל החכם?

תאריך: 
10/01/11 ה' שבט התשע"א
x

Audio Playlist