ס"ת יחיד שנמצא בו פיסול ביום השבת, האם ניתן להמשיך ולקרוא בו?

מהו כבודו של ספר התורה, לקרוא בו בציבור או ללכת למקום שהוא מונח שם אפילו הוא בבית הסופר?

לשיטת מרן השו"ע שפסק לפי המרדכי שאין לטלטל ס"ת, כיצד יקומו האבלים לשמוע קריאת ס"ת בבית הכנסת?

האם מותר להביא ס"ת מבית כנסת סמוך ע"מ לקרוא בו בציבור, לפחות כמו שמוציאים ס"ת לרחובה של עיר?

תאריך: 
06/02/11 ב' אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist