דילוג לתוכן העיקרי

מדוע העולה ראשון לתורה בפרשת תצוה קורא בימי חול 7 פסוקים ולא 3 כמינימום הנדרש?

האם דיני קריאת התורה מתייחסים ל"פרשת השבוע" או לחלוקה אחרת (פרשיות פתוחות/ סתומות)?
כיצד יש לחלק הקריאה בין הכהן לבין הלוי כאשר הפרשה כוללת 5 פסוקים או 7 פסוקים?
כאשר הפרשה כוללת 5 פסוקים, האם חייב המפטיר לקרוא כל הפרשה ע"מ שלא ישייר 2 פסוקים למעלה?