דילוג לתוכן העיקרי

האם ישנו איסור להכניס לבית הכסא דברי דפוס בכתב מרובע (כתב אשורי)?

מהי רמת הקדושה של כתב האשורי שבו נכתבה התורה?

האם מותר לכתוב גיטין בכתב המרובע (כתב הקודש) והרי אינן נשמרין?

The website encountered an unexpected error. Please try again later.