דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לצאת עם המשפחה לפיקניקים בפארקים מעורבים נשים וגברים?

היש לחשוש, בנסיבות שכאלו, לפגיעה בגדרי הצניעות ובמיוחד כשמדובר במסגרת שאינה ביתית?

היש מניעה מבחינה הלכתית לשבור את השיגרה ולחוות שמחה שונה משמחת יו"ט ומעונג שבת?

מהי הדרך לערוך "סעודות מצוה" עפ"י עקרונות הלכתיים תוך שליטה על גדרי הצניעות וההימנעות מהוללות?