קטן שנתרפא ממחלתו, האם חייב בברכת "הגומל" או יברך אביו במקומו?

בנוסח הברכה נאמר "הגומל לחייבים טובות". היות ואינו בר-עונשין נפטור את הקטן מברכה?

מדוע מתחייב מברך "הגומל" לעמוד וכי מה נשתנתה ברכה זו משאר ברכות ההודאה ושבח?

היות ונמנים רק ארבעה חייבים בברכת "הגומל", כיצד אם-כן, יביעו האחרים שלא נכללו ברשימה זו (קטן, אשה) את הודאתם לבורא עולם על הצלתם?

תאריך: 
17/05/11 י"ג אייר התשע"א
x

Audio Playlist