דילוג לתוכן העיקרי

ימים שבין ר"ח סיוון ועד י"ב בחודש, האם מותרים בהספד?

האם רשאים לבטל מצוות עשה דרבנן להספיד אנשים כשרים גם בזמנים שלא נכללו בימים שמנו חז"ל?

מהו כוחו של מנהג אי אמירת תחנון בימים מסוימים לבטל אמירת הספדים באותם ימים?

המחמירים ונמנעים מהספד בימים אלו, האם כהוגן הם עושים?