דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר ביו"ט להשתמש בסבון רחצה למרות יצירת הקצף, היש לחשוש לאיסור מוליד?

היש לחשוש בשימוש בסבון ביו"ט לאיסור ממרח או לאיסור מוליד במיוחד בשימוש בסבון נוזלי?

הלכה היא שמותר ביו"ט להשתמש באפר שנולד מהבערת עצים בתנור, כיצד יעמוד היתר זה עפ"י האוסרים נולד ביו"ט?

יצירת זרם חשמל בשבת ויו"ט ללא פעילות תאורה, חימום, אנרגיה וכיו"ב. האם יחשב בגדר מוליד?