בנייה או שיפוץ דירה, האם מותר בימי 'בין המצרים'?

היש להבחין בין התקופה מי"ז בתמוז ועד לר"ח אב לבין התקופה מר"ח אב עד ט' באב?

מי שבונה חווילה למגורים, האם יאסר בבניה בתקופה שלאחר ר"ח באב בגלל שמדובר בבניה מפוארת?

האם יש מקום להחמיר באיסור הבנייה לעומת מצוות ישוב א"י ובמיוחד לאור מצוקת הדיור ?

תגיות: 
תאריך: 
25/07/11 כ"ג תמוז התשע"א
x

Audio Playlist