האם מותר בשבת להניח התבשיל על פלטה שעתידה להידלק מאוחר יותר באמצעות שעון שבת?

בידוע שמותר להתחיל מלאכה בע"ש והיא נמשכת מאליה לתוך השבת, ולכאורה מה נשתנו דיני מלאכת הבישול משאר המלאכות?

האם ישנן נסיבות, במיוחד ע"מ למנוע חילול שבת, להתיר הנחת התבשיל ע"ג פלטה צוננת העתידה להידלק?

מדוע כיום ישנה נטיה של הפוסקים להקל ולהתיר שימוש במנגנונים כמו שעון שבת להבדיל מהתקופות הקודמות?

תגיות: 
תאריך: 
24/07/11 כ"ב תמוז התשע"א
x

Audio Playlist