זמן תפילת נעילה "כשהחמה בראשי האילנות", מהו זמן זה בימינו?

 

מהו הארוע הקובע את מועדה של תפילת הנעילה עפ"י רבינו הרמב"ם ?
למה התכווין התלמוד הירושלמי כשציין את סימן מועד תפילת הנעילה כאשר החמה נראית בראש הדקלים? 
התפללו תפילת נעילה במועדה והאריכו בה לתוך הלילה, האם רשאים הכהנים לישא כפיהם? 

תאריך: 
26/09/11 כ"ז אלול התשע"א
x

Audio Playlist