דילוג לתוכן העיקרי

המותר והאסור לחולה ביום הכיפורים?

האם עדיף עקב קדושת היום להתפלל בציבור למרות שהטורח עלול לגרום לו "שבירת הצום"? 

מהו המידע שצריך החולה לבקש מהרופא בקשר למצבו ע"מ שישמש כבסיס לפסיקת ההלכה של הרב?

מעוברות ומניקות, האם פטורות או חייבות להתענות ביום הכיפורים?