האם פיסטור היין מציל אותו מגדר יין נסך לאחר שנגע בו גוי?

אימתי יחשב היין למבושל הנפסל לקידוש ומלהתנסך ע"ג המזבח? 

האם תלוי בשינוי הטעם כנדרש בפיסול הבישול בשמש או אף אם עבר תחילה של תהליך רתיחה?

מהם הדרכים המומלצות,מבחינה הלכתית, לקיום מערכת יחסים עם גוי בנסיבות של קרבה וכד'?

תאריך: 
23/10/11 כ"ה תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist