דילוג לתוכן העיקרי

הכהנים בזמן הזה הינם כהני חזקה ולא כהני יחוס, האם לאור זאת יש לפטור האב ממצוות פדיון הבן?

האם יש לחשוש לגזל בידי הכהן המקבל את דמי פדיון הבן בימינו ?

היש להתייחס למצב זה כספיקא דאורייתא היות וישנה אפשרות שמדובר בכהן מיוחס?

מדוע שונה דין תרומה דאורייתא האסורה באכילה לכהנים דהיום מדין פדיון הבן?

The website encountered an unexpected error. Please try again later.