מדוע שונים דיני לווית האיש הנפטר לבית עולמו מדיני לווית האשה הנפטרת?

"סמוך למיתתה קבורתה", האמנם? והרי נאמר בהלכה שיש להספיד האשה כפי שנוהגים להספיד את האיש?

מהו המנהג הקדום ומהן טעמן של המנהגים המתייחסים למלווים את מיטת האיש בלבד?

חליצת כתף וחליצת מנעלים, היש הבדל בין האבלים על האיש הנפטר או על האשה הנפטרת?

תאריך: 
16/11/11 י"ט חשון התשע"ב
x

Audio Playlist