מהו טעמה של ההלכה המחייבת את הבוצע ליתן הפרוסה בידו של האבל?

 

האם הלכה זו מבוססת על דין או על מנהג?

מהם הדינים החלוקים של הבוצע במצבים השונים (שאר ימות השנה, בית אבלים, ליל הסדר בפסח)?

היש לחוש לסכנה אם הבוצע נתן לידו של מי שאיננו אבל?

 

תאריך: 
16/11/11 י"ט חשון התשע"ב
x

Audio Playlist