לוי קטן, האם יכול לעלות לתורה שני גם כאשר יש לוי גדול?

היש הבדל לשיטת רבינו הרמב"ם בין עליית קטן למנין שבעה לבין עלייתו למנין שלושה? 

מדוע חרגו ה"שאמי" מפסיקתו של בעל  "שתילי זיתים" בנדון?

האם רצוי להעדיף משיקולי חינוך למצוות את העלאתו של הקטן אפילו למנין שלושה? 

תאריך: 
03/12/11 ז' כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist