היה קורא ברכות ק"ש, האם רשאי להפסיק ע"מ לברך 'כוחו וגבורתו מלא עולם' על שמיעת קול הרעם?

 

 

האם רשאי להפסיק בדומה להלכה שנקבעה:'בין פרק לפרק  משיב שלום מפני הכבוד ובאמצע הפרק מפני היראה'?

היש להחיל בנסיבות אלו הכללים:'העוסק במצווה פטור מן המצווה' ו'אין מעבירים על המצוות'? 

מה הבעיה המתעוררת לשיטת הפוסקים שעדיף להסמיך גאולה לתפילה על תפילת הציבור?

 

 

 

תאריך: 
27/01/12 ב' שבט התשע"ב
x

Audio Playlist