עיתונים הכתובים באותיות עבריות מרובעות, האם מותר להכניסם לשרותים?

על בסיס איזה הבחנה הלכתית הורה מהר"י קאפח באחת מתשובותיו לשאלה זו לקולא?

 האם ניתן להתיר קריאה בספרים החיצוניים בשרותים אף שהם כתובים בכתב שבו ניתנה התורה?

מה ניתן לעשות בימינו כאשר חדרי השרותים והמקלחות מוצפים במוצרים שעל גביהם כיתוב עברי מרובע?

תגיות: 
תאריך: 
15/02/12 כ"א שבט התשע"ב
x

Audio Playlist