מי שנאסר עליו לאכול אחד ממיני המרור מסיבות רפואיות, האם יכול להסתפק בטעימה בלבד?

מהו המשקל של טעמי המצוות והשפעתן על דרך קיום המצוות?

בנסיבות אלו, האם יהיה פטור מן מצוות אכילת מרור משום:"אנוס רחמניה פטריה"?

זקן שטחנו לו את המרור ע"מ שיוכל לאכלו, האם יצא י"ח המצווה והאם עליו לברך?

תגיות: 
תאריך: 
16/03/12 כ"ב אדר התשע"ב
x

Audio Playlist