הוזמן כאורח כבוד לטקס שבמהלכו הופיעה זמרת, כיצד עליו לנהוג?

האם יצא ע"מ להימנע משמיעת שירת נשים ועלול לגרום לחילול ה' שכן בימים אלו לא ניתן להתחמק מעיני התקשורת?
האם ישב במקומו תוך עשיית פעולות שיסיחו דעתו מהזמרה ועלול לגרום לרואים אותו להסיק מסקנה מוטעית?
כיצד, איפוא, ינהג במטרה לצמצם הנזקים העלולים להגרם כאשר נקלע לנסיבות שכאלו?

תאריך: 
19/06/12 כ"ט סיון התשע"ב
x

Audio Playlist