ר"ח אלול שחל בשבת, מהי ההפטרה שיקראו "השמים כסאי" או "עניה סוערה"?

  כיצד נהגו בעדות ישראל בגין שבת זו, האם המשיכו בהפטריות "שבע דנחמתא"?
מהי שיטתו של הרמב"ם בסוגיה זו במיוחד שאין לה שום איזכור בתלמוד?

תאריך: 
17/08/12 כ"ט אב התשע"ב
x

Audio Playlist