דילוג לתוכן העיקרי

מי שהוא חשוד כמהמר, האם יש מצווה להלוות לו כשהוא נזקק?

האם רשאי המכור להימורים ליטול הלוואה שבסופו של דבר תופנה לאפיקים שליליים ?
מהי הדרך לקיום מצוות צדקה בנסיבות אלו באופן שלא יבוזבזו הכספים מחד ויאפשרו לנזקק קיום בכבוד מאידך?