סוד כוחן של אימותנו נוחות עדן

הרב רצון ערוסי בהספד על מרת חביבה רצון ע"ה בראש העין.

דמותם של אימותנו נוחות עדן וגדלותם.

על ההבדל בין יצחק וישמעאל בראייתה הנצחית של שרה אימנו, הבדל בין ראיית העתיד היהודית לבין העכשוויות המערבית.

 

תאריך: 
23/09/12 ז' תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist