חולה בסוכרת נעורים, האם יתחייב לצום ביוה"כ כשישנם רופאים שאומרים שאינו מסתכן בכך?

מה דינו של חולה שכזה בקשר לנטילת האינסולין והפעלת מכשיר מדידת רמת הסוכר ביום הכיפורים ?
כשמדובר בקדושת החיים, היש מקום להסתכן ולהכריע הלכה עפ"י רוב רופאים ?
עם מי צריך הפוסק להתייעץ ולברר הפרטים הנדרשים ע"מ לקבוע הפסק המתאים?

תאריך: 
23/09/12 ז' תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist