התפללו ערבית מבעוד יום, האם חייבים להזכיר "יעלה ויבוא" כאשר מדובר בליל ראש חודש?

בארצות שהשמש שוקעת בשעות מאוחרות האם יתפללו ערבית של שבת כתפילה של החול?

המקדשים מבעוד יום או מבדילים על הכוס טרם צאת השבת, האם ישתנה נוסח הקידוש או ההבדלה מחמת שאינו בזמנו?

תאריך: 
21/11/12 ז' כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist