דילוג לתוכן העיקרי

האם תלמיד חכמים חייב להשתתף עם שאר שכניו בפינוי הריסות של ביתם שנפגע מהפצצות האויב?

באלו תנאים ניתן לחייב תלמידי חכמים בהשתתפות בהוצאות הציבור?

מהי ההגדרה של "תלמיד חכמים" לצורך ענין זה?