דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לרמות השלטונות לאור חלוקה לא צודקת של תקציב המדינה תוך העדפת סקטורים כוחניים?

כשחכמי ישראל קבעו "דינא דמלכותא דינא" לאיזה סוג משטר התכוונו?

האם ניתן לכנות בצורה כוללנית את צורת המשטר במדינת ישראל כ "שלטון גזל"?