דילוג לתוכן העיקרי

האם עיוור חייב בהדלקת נר חנוכה בברכה?

מהו המבחן הקובע חיוב האדם במצוות הדלקת נר חנוכה?

האם יתחייב בכל הברכות כולל ברכת "שעשה ניסים"? 

האם ניתן ללמוד חיוב העיוור במצווה זו מהכלל שפסק הרמב"ם: "כל שחייב בקריאת המגילה חייב בנר חנוכה"?