מי שדר רחוק מביהכ"נ, האם יתפלל מנחה ביחיד ויקפיד להדליק נ"ח בעיתו או ידליק בביהכ"נ ויתפלל עם הציבור?

מה מעמדו ההלכתי של הדלקת נר חנוכה ביהכ"נ וכיצד התייחסו אליו חכמי ישראל ראשונים ואחרונים?

מי שאין לו בני בית שידליקו עליו, האם יוצא ידי חובה מצוות הדלקת נ"ח בבית הכנסת?

למקפידים להדליק נ"ח במועדו גם בערב שבת לאחר הדלקת נרות שבת, האם יכולים לסמוך על ההדלקה בביהכ"נ?

 

תאריך: 
09/12/12 כ"ה כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist