חירש המסוגל לדבר, האם רשאים לצרפו למניין?

האם מצטרף למנין משום שהתפילה היא עבודה שבלב שאינה נגרעת בגלל חוסר היכולת שלו לשמוע?
האם חרש התוקע בשופר מוציא אחרים ידי חובת שמיעת שופר או שדינו כקטן או אשה שאין מוציאים אחרים י"ח?
היה אחד מהציבור ישן, האם רשאים לצרפו למניין?

תאריך: 
24/01/13 י"ג שבט התשע"ג
x

Audio Playlist