דילוג לתוכן העיקרי

האם יוצאים ידי חובת שתיית 4 כוסות בליל הסדר במשרת צימוקים?

הרמב"ם פסק שאם שתה יין שאינו מזוג יצא י"ח 4 כוסות ולא יצא ידי חירות, האם דין זה יחול על משרת צימוקים?

היש בשתיית יין גדר לכתחילה להבדיל ממשרת צימוקים, או גדר "מצווה מן המובחר"? 

השותה 4 כוסות משרת צימוקים, האם יוצא שמחה?