האם ניתן להקדים הקידוש בליל הסדר?

האם דינו של כוס ראשון כדין קידוש בשבת שניתן להקדימו מבעוד יום או שדינו כשאר כוסות ליל הסדר?

אלו מחובות ליל הסדר תחילת מועד קיומם הינה רק מעת צאת הכוכבים? 

 

תאריך: 
25/03/13 י"ד ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist