האם רשאים הציבור לנהוג עפ"י כללי תענית ציבור אף על צרת יחיד בן הקהילה?

 

 

מה היו המניעים להתפתחות המנהגים בקרב יהודי אשכנז שהיחידים נוהגים בתענית ציבור?

כיצד התייחסו חכמי אשכנז להתנגשות בין עיקר הדין של "תענית ציבור" לבין המנהגים שרווחו בקהילותיהם?

 

תאריך: 
05/04/13 כ"ד ניסן התשע"ג
x

Audio Playlist